Program for ro, fokus og selvmedfølelse

 • 15 øvelser (lydfiler) designet for ro, fokus og selvmedfølelse.
 • 30 råd (lydfiler) for spesifikke utfordringer (sårbarhet, uro, bekymringer, søvnproblemer, smerter, angst, utmattelse, selvkritikk).
 • Veiledning annen hver uke med lege Michael de Vibe og psykolog Even Halland.  
 • 18 timer med opptak av veiledning, eksempelvis "hvordan roe vanskelige følelser". 
 • 25 videofiler som gir svar på dine spørsmål, eksempelvis "jeg er for utålmodig/urolig for øvelsene".

Ingen bindingstid. Si opp når du vil.

Jeg har fått en fantastisk indre ro.  

Deltager på kurs med lege Michael de Vibe

Betydningen av å øve

Høsten 2017 var vi med å publisere en oppsummering av forskning som er gjort på øvelsene i dette programmet (nærværstrening). Vi gikk da igjennom 101 studier med til sammen 8.135 deltagere.

Øvelsene har betydning for mange områder i livet:  

 • Hvordan du håndterer overveldelse, press og krevende situasjoner  
 • Hvordan du håndterer uro, angst og bekymringer.
 • Hvordan du håndterer selvkritikk og styrker selvmedfølelse
 • Evnen til å glede seg over livet, oppleve vitalitet og overskudd
 • Hvordan du møter smerter som ikke kan fjernes 
 • Kvaliteten på det du gjør og dine relasjoner

(Ingen bindingstid, si opp når du vil)

Michael og Even

Michael er utdannet lege og familieterapeut. De siste 30 år har han undervist og veiledet pasienter, helsepersonell og studenter i øvelsene som inngår i dette programmet. Michael tok i 2014 doktorgrad ved det medisinske fakultet (UiO) med nærværstrening som tema.

Even er psykolog, forfatter og forsker. Han har i flere år holdt kurs i mindfulness-baserte tilnærminger for studenter, ledere, samt personer med muskel- og skjelettplager, søvnvansker, utmattelse, angstplager og stressplager